گوهرها حداقل برای مدت ده هزار سال است که آدمیان را مجذوب خود ساخته اند. اولین گوهرهای شناخته شده  آمتیست، دُرِّ کوهی، کهربا، گارنت، ژاد، ژاسپار یا جاسپر، مرجان، لاپیس لازولی، مروارید، سرپانتین، زمرد و فیروزهبودند که در ساخت وسائل تزئینی مورد استفاده قرار می گرفتند. این گوهرها ویژه افراد ثروتمند بوده و بعنوان نماد شأن اجتماعی و قدرت محسوب می شدند. حاکمان با مهرهای ساخته شده از گوهرها مدارک خود را مهر و موم می کردند.

امروزه، گوهرها کمتر برای نشان دادن ثروت و قدرت مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه بیشتر بدلیل جذابیت و درک زیبائی آنها خریداری می شوند.

قبلاً، زمانی که انسانها از آگاهی علمی‌گوهرشناسی کمتری برخوردار بودند، به گوهرها احساس مرموز و تا حدودی تقریباً معنوی داشتند و در نتیجه آنها را بعنوان حمایل و طلسم و غیره بکار می بردند. حتی تا زمانهای اخیر، پاره ای از گوهرسنگها برای درمان بعضی امراض مورد استفاده قرار می گرفتند که به سه روش مختلف استفاده می شدند: صرف حضور گوهرسنگ برای شفابخشی کافی بود، گوهر را بر روی بخش آزرده بدن قرار می دادند، یا پودر گوهرسنگ به مریض خورانده می شد.


تعاریف

سنگ شناسی (Petrology):

علم منشاء، تاریخ، محیط تشکیل، ساختار، ترکیب شیمیایی و رده بندی سنگها است.

سنگ (Rock): 

مجموعه اي از كانيها كه در شرايط يكسان تشكيل شده باشند را سنگ مي گويند. در علوم مربوط به زمین و زمین شناسی بجای گوهرسنگ در گوهرشناسی، از سنگ و کانی سخن گفته
می شود و شامل موارد زیر است:

1- سنگ آذرین (Igneous rock)

2- سنگ دگرگونی (Metamorphic Rock)

3- سنگ رسوبی (Sedimentary Rock) 


سنگ هاي آذرين (Igneous Rocks):
اين سنگ ها از تبلور ماده مذاب درونی زمين در بیرون یا درون زمین تشكیل مي گردند.

سنگ هاي رسوبي (Sedimentary Rocks):
این سنگ ها در اثر ته نشست مواد رسوبي در حوضه هاي رسوب گذاري شكل مي گيرند.

سنگ هاي دگرگوني (Metamorphic Rocks):

اين سنگ ها در اثر بالا رفتن دما و فشار و يا در اثر محلول هاي شيميايي بر روی سنگ هاي قديمي تر بوجود مي آيند.۵ راه تشخیص الماس اصل از تقلبی در خانهوا‍‍ژه هاي گوهرشناسي

گوهر و گوهرسنگ (Gem and gemstone):

برای واژه گوهر و گوهرسنگ هنوز تعریفی همگانی مورد پذیرش قرار نگرفته است. اما تمامی‌ تعاریف ارائه شده تا اندازه ای بر ویژگی و زیبایی آنها دلالت دارند. بیشتر گوهرسنگ‌ها کانی (مانند الماس)، مجموعه ه­ای کانیایی (مانند لاپیس لازولی)، یا سنگ (مانند اونیکس مرمری) هستند. پاره ای از آنها از مواد آلی تشکیل شده اند (مانند کهربا) و مواد گوهری دیگر ساختگی هستند (مانند یاگ).

مرز مشخصی ما بین مواد گوهری وجود ندارد و چوب، زغال، استخوان، شیشه و فلز همگی برای تزئین استفاده می شوند. پاره ای نمونه ها مانند کهربای سیاه (نوعی زغال)، عاج (دندان فیل همچنین دندان دیگر حیوانات بزرگ جثه)، مولداویت (محصول شیشه مانند برخورد یک شهابسنگ)، تکه های طلا (کمابیش تکه­های زمخت بزرگ) و حتی فسیل در بعضی مواقع برای تزئین بکار برده می شوند.

گوهرشناسی (Gemology): 

در سطح بین المللی، علوم مربوط به گوهرسنگ‌ها را  گوهرشناسی می گویند.

گوهرسنگ رنگین (Color Stones): 

یک واژه تجاری متداول برای تمامی‌گوهرسنگ‌ها (حتی گوهرسنگ‌های بیرنگ) بجز الماس (حتی الماسهای رنگین) است.

سنگ (Stone): 

سنگ مجموعه ای از دو یا چند کانی است. لاپیس لازولی نمونه گوهری است که بعنوان یک سنگ رده بندی می شود.

سنگ نیمه قیمتی (Semi-Precious Stone):

 به دلیل برداشت منفي از ارزش گوهرسنگ‌ها، این واژه بطور کلی کاربرد خود را در گوهرشناسی از دست داده است. قبلاً، این واژه در مقابل واژه سنگهای قیمتی قرار می گرفت و به مفهوم ارزش کمتر و در مورد گوهرسنگ‌های نه چندان سخت بکار گرفته می شد. بهر حال، قیمتی و نیمه قیمتی بودن گوهر صفاتی هستند که نمی تواند تعریف قابل قبولی برای تمایز بین گوهرها باشند.تفاوت بین سنگ قیمتی طبیعی, مصنوعی, بدلی و خلق شده چیست؟بلور (Crystal): 

بلور توده ای همگن با ساختاری درونی منظم است. یعنی نظم دقیقی از کوچکترین اجزاء تشکیل دهنده آن (اتم، یون یا مولکول) که در یک شبکه هندسی قرار گرفته اند. ساختارهای گوناگون شبکه همراه با تنوع اجزاء شیمیایی، عامل اصلی تغییرات فیزیکی و شيميايي بلورها و نیز گوهرها است.

بلورشناسی (Crystallography):

 بلورشناسی علم مربوط به بلورها است.

زمینه (Matrix):

 توده ای است که بلورها را در برمی گیرد.

کانی (Mineral): 

کانی بلوري طبیعی، معدنی و جزء جامدی از پوسته زمین است. کانیها ترکیب شیمیایی و ساختار بلوری مشخصی دارند.

کانی شناسی (Mineralogy):

 علم مربوط به کانی ها است.فست های گوناگونگونه ها (Species): 

گونه های کانیایی بوسیله ترکیبی ویژه از اجزاء شیمیایی و ساختار بلوری متمایز می شوند (مانند الماس کربنی با ساختار مکعبی است). این ترکیب خصوصیات کانیایی نوری، فیزیکی و شیمیایی مشخصی را تعریف می کند. مانند: گونه بريل

( Beryl Specie )، از لحاظ خصوصیات نوری، فیزیکی و شیمیایی یکسان هستند.

انواع (Variety): 

انواع شامل زیرگونه های گوهرسنگ ها می شود که از لحاظ رنگ و یا شاخص های ظاهری دیگری از یکدیگر متمایز می شوند مانند: زمرد(سبز)، آکوامارین(آبی)، هلیودر(زرد)، ردبریل(قرمز)، گلدن بریل(طلایی)، گوشنیت(بی رنگ)، مورگانیت(صورتی)، پزوتائیت(صورتی پر رنگ).


                      آکوآمارین                    هلیودر                      رد بریل                          زمرد                   

حالا نوبت شماست....
نظر؟ سوال؟ ایده؟ افکار خود را به اشتراک بگذارید.
Instagram: @goldenrosaliecom