آمترین

سنگ ماه تولد آبان ماه - ماه نوامبر میلادی

/november-birthstone

کسانی که متولد آبان ماه یا ماه نوامبر میلادی (یعنی متولدین بین تاریخ ۱۱ آبان تا ۱۰ آذر) هستند، دو سنگ ماه تولد بسیار زیبا و بلورین برای انتخاب دارند: گوهر سنگ توپاز و سیترین. توپاز مانند رنگین کمان، در بر گیرنده تمام رنگهاست. سیترین برای طیف رنگهای زرد و نارنجی جذابش ارزشمند شده است. تا کنون شناخته شده است که هر دو سنگ تولد ماه آبان یا نوامبر دارای انرژی آرام بخشی هستند، در حالی که ثروت و گرمی را برای فرد صاحب آن به ارمغان می آورند. اغلب سنگهای ماه تولد این ماه یعنی توپاز و سیترین دارای قیمتی مقرون به صرفه ای هستند، زیرا سنگهای قیمتی با کیفیت و خوبی می باشند و حتی مانند بسیاری از نمونه های مشابه خود آنقدر کمیاب و نادر نیستند. این بدان معنی است که متولدین آبان یا نوامبر (۱۱ آبان تا ۱۰ آذر) گزینه های زیادی برای انتخاب دارند. چالش شما این خواهد بود که تصمیم بگیرید کدام یک را انتخاب کنید. نکته قابل توجه دیگر این است که سیترین گونه ای زرد - نارنجی از خانواده کوارتز است.