سنگ ماه تولد اردیبهشت

سنگ ماه تولد اردیبهشت ماه - ماه مه میلادی

/may-birthstone

زمرد گونه ای از کریستالهای خانواده ی بریل ها بوده که طیف رنگی سبز-آبی و خانواده طیف رنگ سبز را دربر می گیرد. آکوامارین هم گونه ای از بریل ها بوده که سنگ اصلی ماه تولد بهمن ماه است. دسته بندی طیف مختلفی از رنگ سبز برای این گوهرسنگ گرانبها تمایز قیمت را به همراه دارد بدین معنی که اگر دو عدد از این سنگ با یک وزن و شکل را در کنار هم قرار دهید که فقط ۱٪ اختلاف رنگ دارند باعث برتری چشم گیر یکی از دیگری را دارد. فرمول شیمیایی این گوهر بسیار زیبا و کمیاب فرمول Be3Al2Si6O18 می باشد و خصوصیات شیمیایی و نوری این گوهر در قالب جداولی برای شما عزیزان در این مقاله گنجانده شده است. حتما نظرات خود را برای ما به اشتراک بگذارید.