مقدار سختی موه

مقدار سختی گوهرسنگ ها - مقیاس موه "Mohs"

/mohs-scale

همانطور که تا به حال شنیده اید٬ الماس به عنوان یکی از سخت ترین مواد موجود در زمین شناخته شده است. یک الماس بسیار سخت است و به عنوان 10را در مقیاس Mohs یا موه از آن خود کرده است...